Javna nabava

 

Plan nabave

Plan nabavi donosi čelnik naručitelja za proračunsku ili poslovnu godinu za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 2.650,00 € (bez PDV-a), u roku od 30 dana od dana donošenja proračuna ili financijskog plana. Ako se tijekom godine javi potreba za izmjenom plana nabave, naručitelj može bez ograničenja izmijeniti ili dopuniti plan nabave, vidljivo označiti napravljene izmjene ili dopune te objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

Upute za korištenje linka:

  • odabrati godinu plana nabave,
  • odabrati Naručitelja,
  • odabrati Kreiraj izvješće.

 

Registri ugovora

Registar ugovora javne i jednostavne nabave od 2.650,00 € bez PDV-a. Obveznici Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016,114/22) dužni su temeljem Zakona i Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/2020) objaviti Registar ugovora i okvirnih sporazuma o javnoj i jednostavnoj nabavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

Upute za korištenje linka:

  • odabrati datum objave od-do i/ili datum ažuriranja od-do i/ili datum sklapanja od-do,
  • odabrati Naručitelja,
  • odabrati Kreiraj izvješće.

Za Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske koji je vrijedio do 31.12.2023. godine kliknite ovdje.  

 

Prethodno savjetovanje

Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16, 114/22) prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova (male i velike vrijednosti) ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, obaveza provesti postupak savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od minimalno 5 (pet) dana.

Prethodna savjetovanja s gospodarskim subjektima se od 1. siječnja 2018. godine, sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017 i 144/20) objavljuju na stanicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH). 

 

Postupci jednostavne nabave

 

Sprječavanje sukoba interesa

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

U smislu članka 76. stavka 2. točke 1. te članka 77. Zakona o javnoj nabavi Parkovi d.o.o. Opatija ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima: