Kontakt

Parkovi d.o.o. Opatija
p.p.51, 51410 Opatija, Stubište Lipovica 2

Uprava

Stubište Lipovica 2, Opatija
tel. 051/401-300
fax: 051/401-313

TEHNIČKA SLUŽBA: 

051/401-303
051/401-304
051/401-305
051/401-310

Službeni kontakt - podaci službenika za informiranje i zaštitu osobnih podataka:

Gordana Corallini, dipl.iur.
E mail: gcorallini@parkovi-opatija.hr
Službeni telefon: 051/401-302, 099/257-6123
Službeni telefaks: 051/401-313

Pravo na pristup informacijama

Žiro račun kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb HR45 2360000-1102178938,
Matični broj: 3363287
MBS: 04000666
Osobni identifikacijski broj (OIB): 41874531291
PDV ID: HR41874531291
SWIFT: ZABAHR2X

E-mail parkovi-opatija@ri.t-com.hr

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci Tt-95/954-2 MBS 040006660
Iznos temeljnog kapitala 3.638.300,00 kn uplaćen u cijelosti.
Uprava - direktor: Ivan Bilobrk, mag. ing. aedif.

Parkovi d.o.o. Opatija

Adresa: Stubište Lipovica 2, 51410 Opatija

Kliknite za veću mapu

Upit