O nama

Trgovačko društvo za uređenje i njegu zelenih površina i uzgoj cvijeća "PARKOVI" d.o.o. osnovano je:

  • 01. svibnja 1950. godine pod imenom Gradsko poduzeće za upravljanje kupalištima i parkovima,
  • 01. siječnja 1955. godine dobiva naziv Komunalno poduzeće "Parkovi i plaže" Opatija,
  • 30. listopada 1970. godine naziv poduzeća mijenja se u Privredno poduzeće "Slatina",
  • 13. srpnja 1978. godine konstituirana je Osnovna organizacija Hortikultura,
  • 01. siječnja 1990. godine organizira se poduzeće u društvenom vlasništvu pod imenom Javno poduzeće "Parkovi i kupališta" p.o. Opatija,
  • 14. srpnja 1993. godine naziv poduzeća mijenja se u Javno poduzeće "Parkovi" d.o.o. Opatija,
  • od 04. svibnja 1995. godine tvrtka posluje pod imenom "PARKOVI" d.o.o. Opatija.

Trgovačko društvo za uređenje i njegu zelenih površina i uzgoj cvijeća "Parkovi" d.o.o. Opatija, Stubište Lipovica 2 upisano je u registar Trgovačkog suda u Rijeci 19. kolovoza 2015. godine pod brojem Tt-15/3824-15 MBS 040006660. Osobni identifikacijski broj dodijeljen od Ministarstva financija, Porezna uprava je 41874531291, MBS je 04000666, PDV ID je HR41874531291 i SWIFT je ZABAHR2X.

Temeljni kapital upisan u registar Trgovačkog suda iznosi 3.638.300,00 kn. Ukupni kapital Društva iznosi preko 20.000.000,00 kn. Društvo je osnovano radi obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na području člana Društva.

Društvo je u vlasništvu Grada Opatija. Matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku je 3363287. Platni promet obavlja se preko poslovnog računa kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb IBAN HR 4523600001102178938.

Društvom upravlja Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. Zapošljava prosječno 78 radnika. U Društvu rade visoko stručni zaposlenici sa znanjem i radnim iskustvom koji mogu izvršiti najsloženije poslove iz djelatnosti Društva.

 

DOKUMENTI