Pravna regulativa

  • Zakon o zaštiti biljnih sorti
  • Zakon o biljnom zdravstvu
  • Zakon o zaštiti okoliša
  • Zakon o komunalnom gospodarstvu
  • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
  • Zakon o zaštiti prirode
  • Zakon o šumama
  • Zakon o trgovačkim društvima
  • Zakon o javnoj nabavi