Ostali parkovi

Grad Opatija je poseban jer je urbani kontekst elegantno isprekidan sa šest parkova.

Park Imperijal i perivojni trg  Slatina nastali su kao javni dok su ostali nastali kao perivoji uz vile. Zahvaljujući tome, svaki park ima specificirane zone sjedenja, što obilazak brežuljkastog grada čini privlačnim i podnošljivim svakome. Perivojni trg Slatina svojevrstan je simbol grada te nezaobilazan motiv brojnih fotografija.

Karakteri parkova su različiti, a svima je zajedničko da su oblikovani po mjeri čovjeka.