Park Gorovo ili Park Drage Gervaisa

Perivoj se nalazi u središnjem predjelu Opatije, u predjelu Gorovo, unutar granica zaštićene kulturno – povijesne cjeline Opatije. Sa zapadne strane graniči s teniskim igralištima, sa sjeverne i istočne strane Ulicom Drage Gervaisa, a s južne parcelom susjedne vile. Perivoj zauzima površinu od 2265 m2 i čini neposredan okoliš školske zgrade. Iz perivoja se pruža prekrasan pogled na more i grad Rijeku u daljini. Jednom vijugavom dijagonalnom stazom park je podijeljen na dva dijela. Osnovan je kao privatni park u 2. polovici XX. stoljeća, a nakon 1925. postaje javni.

U parku se, prema popisu iz 2006. godine nalazi 20 biljnih vrsta., od kojih se mogu izdvojiti: Acer palmatum “Atropurpureum” (purpurni japanski dlanoliki javor), Cedrus deodara (himalajski cedar), Juniperus sabinna „Tamariscifolia“, Liriodendron tulipifera (tulipanovac).

Sjevernim dijelom parka prevladava skupina cedrova, a simetriju glavnog pročelja zgrade naglašavaju egzote kordiline. Glavno, jugoistočno pročelje građevine, naglašeno je perivojno oblikovanim prostorom oblika polovice stiliziranog cvijeta s četiri latice. U njegovom je središtu zelenom živicom ograđen i u parteru cvijećem zasađen prostor u kojemu je postavljeno spomen obilježje – bista čakavskog pjesnika Drage Gervaisa. „Latice cvijeta“ su pošljunčani prostor za sjedenje i uživanje u pogledu na perivoj, grad i more. Perivoj je bez ograde, s rasporedom biljnih vrsta koji ostavlja slobodnim vizure gotovo u svim pravcima, a središnji prostor perivoja otvorenim i osunčanim, dajući mu tako obilježje ugođaja i vedrine.

Stilska obilježja parka mijenjala su se u skladu s namjenom građevine uz koju je perivoj nastao. Izvorno su bila izražena historicistička stilska obilježja. Ona se očituju u oblikovanju površine perivoja većim brojem gredica s nasadima između kojih se provlači splet staza. Polja i staze se raspoređuju kako bi naglasile glavno pročelje historicističke vile i njegovu simetriju oko glavne poprečne osi usmjerene prema moru koje je žarište interesa u klimatskom lječilištu. U drugoj polovici XX.. st. perivoj je preoblikovan u skladu s modernističkim funkcionalizmom i jednostavnosti. Tako je vremenom broj staza smanjen na samo jednu, a jednako tako je smanjena i gustoća nasada.