Park Vladimira Nazora

Perivoj se nalazi u središnjem dijelu grada zvanom Mandrija, unutar granica zaštićene kulturno –povijesne cjeline. Unatoč tome što nije ograđen, introvertirani prostor je okružen drugim građevinama s kojima nije u neposrednoj vezi jer su one okružene zasebnim perivojima. Nagib zemljišta idealnog je nagiba, 3 %. Pravokutnog je oblika, prepoznatljivog oblikovanja, sa središnjim poljem oblika elipse i tri ulaza, površine 1496 m2. Osnovan je na samom kraju XX. stoljeća, nešto prije 1900. godine, kao privatni prostor. Ovaj perivoj je dio najstarijih perivojnih opatijskih površina uređenih prema jedinstvenom Schubertovom rješenju čija je osnovna odlika historicistički stilski izraz.

Na temelju popisa kojeg vodi firma Parkovi d.o.o iz 2006. godine u parku se nalazi 17 biljnih vrsta, među kojima se mogu izdvojiti: Acer palmatum dissectum „Atropurpureum“ (japanski dlanoliki javor), Cedrus deodara (Himalajski cedar), Cupressus sempervirens var. pyramidalis (mediteranski piramidalni čempres), Cydonia japonica (japanska dunja), Gynerium argenteum (pampas trava), Magnolia grandiflora (velecvjetna magnolia).

Na sjevernom dijelu središnjeg polja prevladava skupina od šest primjeraka starih cedrova, na istočnom rubnom polju dva krasna primjerka velecvjetne magnolije. Četiri su palme žumare na sjeverozapadnoj rubnoj parceli. U zapadnom dijelu središnjeg polja ističu se dva primjerka egzote - kordiline. Jugozapadni ulaz u perivoj naglašavaju dvije niske palme žumare; sjeveroistočni ulaz dva grma pitospore, a sjeverozapadni ulaz dva grma pampas trave. U perivoju nema arhitektonskih elemenata. Staze su šljunčane i betonskim rubnjacima odvojene od zelenih polja. Opremljen je s ukupno pet klupa raspoređenih oko elipsaste staze i košaricama za otpatke.

Uz jugozapadni i sjeverozapadni ulaz nalaze se tipske visoke svjetiljke. Izveden je sustav za navodnjavanje i odvodnju oborinskih voda. Može se zaključiti da je park izrađen s ciljem kratkog zadržavanja ili odmora, razmišljanja ili osvježenja za ljetnih vrućina. Perivoj je gotovo potpuno zadržao izvorni pravokutni oblik i površinu koja je nešto smanjena rekonstrukcijom i proširenjem obodnih ulica. Različita je obrada rubova polja; prije je to bio lomljeni kamen, a danas je betonski rubnjak. Park je s tri strane omeđen prometnicama, a s istočne nogostupom u kombinaciji sa stubama.

Činitelji perivojne kompozicije su: središnja staza oblika elipse, simetrija istočnog i zapadnog dijela perivoja oko središnje osi i prepoznatljive vizure. Osnovne vizure u perivoju su sa svih glavnih ulaza i sa svake klupe i sve su usmjerene prema središnjem polju.